Lägesrapport

19.11.2021

Lägesrapport november 2021

Hösten har haft fokus på Cord Siegels anvisning i Östra Kålltorp med inriktning mot byggemenskaper och dom samtal vi för med honom kring grundläggande frågor, som tex. behov av gemensamma utrymmen och parkeringsplatser. Vi har en fast övertygelse om att skälet till att försöka åstadkomma ett gemensamt boende är den sociala dimensionen med önskemål om rika möjligheter att ägna oss åt gemensamma intressen och aktiviteter. Medlemmarnas behov av bil varierar från att behöva bil sällan genom en bilpool, till ett lättillgängligt behov av egen bil.

Husgruppen har under hösten samlat in medlemmarnas synpunkter på hur stora lägenheter man siktar på och hur många rum, med en särskild fråga kring hur intressant det kan vara med ett rum möjligt att hyra ut om man inte har behov av det under en period. Det är ju en fråga som växelverkar med andra lösningar i huset, inte minst, pris per kvm och storlek på gemensamma utrymmen som behöver utvecklas parallellt.

Sedan starten 2014 har vi varit försiktiga med att bli för många i Älvarum mest på grund av att vi inte har vetat hur stort hus som skulle kunna komma i fråga. Eftersom ett möjligt hus i Kålltorp är stort nog för 25-30 lägenheter har vi insett att det är dags att vi bli fler. Därför har vi under hösten byggt en hemsida för att kunna informera om oss och våra planer på ett lättillgängligt sätt. Adressen är Alvarum.nu och är tänkt att kunna spridas där vi vill synas.

För att nå ut till fler möjliga medlemmar har vi också gjort ytterligare insatser med bland annat artiklar i Månadsbrevet hos Människan i Kålltorp och Nyhetsbladet "Bo tillsammans" från Kollektivhus NU, föreningen för bo- och byggemenskaper, Nr 60, nov 2021. Arbetet med att nå ut med information om oss fortsätter och drivs av sociala gruppen. Men alla medlemmar i Älvarum är inställda på att aktivt söka möjliga blivande grannar bland släkt, vänner och bekanta.

Vi har även startat en grupp på FaceBook, huvudsakligen för intern kommunikation.

Allteftersom planerna blir tydligare är det några medlemmar som har valt att sluta i föreningen och andra, som har fått reda på vår existens, har anslutit. Idag är vi 27 medlemmar till 16 lägenheter och i kön för att bli medlemmar står idag 7 personer till 4 lägenheter. Några skulle föredra att hyra lägenhet av föreningen men vi har ännu inte funderat färdigt på om det går att genomföra.

Diskussionerna med Cord Siegel fortsätter. Hans tidsplan har senarelagts ett halvt år och Älvarum har tid på sig till sommaren 2022 för att rekrytera medlemmar och definiera ytbehov och andra önskemål.